8:00 - 18:00

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku

602-517-322

Zadzwoń i umów się na wizytę

Facebook

Linkedin

 

Co się składa na odszkodowanie?

Co się składa na odszkodowanie?

Co do zasady, naprawienie szkody wyrządzonej pacjentowi następuje poprzez odszkodowanie, które ma zrekompensować rzeczywiste straty poniesione przez poszkodowanego. Odszkodowanie należne pacjentowi obejmuje wszelkie koszty wynikłe z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, o ile są one konieczne i celowe, a nadto może obejmować również rentę<tutaj>, jeżeli poszkodowany utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość. Pytanie jednak, co kryje się pod pojęciem „wszelkich kosztów”?”