8:00 - 18:00

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku

602-517-322

Zadzwoń i umów się na wizytę

Facebook

Linkedin

 

Prawo cywilne

Sprawdź jak możemy Ci pomóc
a

Prawo Cywilne

Adwokat Szymon Domek oferuje usługi z zakresu prawa cywilnego, stanowiącego zbiór najważniejszych regulacji dotyczących wielu aspektów życia codziennego.

 

W szczególności Kancelaria Adwokata Szymona Domek świadczy usługi w zakresie udzielania porad prawnych i sporządzania opinii prawnych, sporządzania, opiniowania i analizy umów pod kątem ich prawidłowości oraz właściwego zabezpieczenia interesów strony oraz z zakresu reprezentacji klientów na etapie przedsądowym, w szczególności w trakcie negocjacji i mediacji, jak również na etapie sądowym przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym.

 

W szczególności Kancelaria Adwokata Szymona Domek świadczy usługi z zakresu spraw:

  • o zapłatę
  • o odszkodowanie i zadośćuczynienie z tytułu czynów niedozwolonych
  • o odszkodowanie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
  • o naruszenie dóbr osobistych
  • dotyczących prawa konsumenckiego
  • dotyczących prawa rzeczowego, w szczególności zniesienie współwłasności, ustanowienie służebności, zasiedzenie oraz postępowanie wieczystoksięgowe
  • spadkowych
  • o zasiedzenie nieruchomości

Masz pytania z zakresu prawa cywilnego?