8:00 - 18:00

Kancelaria czynna od poniedziałku do piątku

602-517-322

Zadzwoń i umów się na wizytę

Facebook

Linkedin

 

Polityka prywatności

Sprawdź jak możemy Ci pomóc
a

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej adwokat-domek.pl, administrowanej przez Administratora Danych Osobowych – Kancelarię Adwokacką Adwokat Szymon Domek z siedzibą w
Bydgoszczy przy ulicy Długiej 32/10 (nr NIP:967-116-10-54) – (dalej: Administrator).
Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000).

INFORMACJE OGÓLNE
1. Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacką Adwokat Szymon Domek z
siedzibą w Bydgoszczy przy ulicy Długiej 32/10 (nr NIP: 967-116-10-54)
2. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera,
dodać komentarz na blogu lub skontaktować się Administratorem.
3. Dane przekazywane są Administratorowi poprzez odpowiednie formularze umieszczone na stronie
lub w korespondencji mailowej.
4. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem
do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
5. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych
wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych oraz gwarantuje zachowanie danych
osobowych w poufności.
6. W związku z przetwarzaniem osobowych, Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

 prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
 prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 prawo do przenoszenia danych,
 prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli taką
zgodę uprzednio wyrażono
 prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Powyższe uprawnienia są realizowane poprzez kontakt z Administratorem pod adresem kancelaria@adwokat-domek.pl
Gromadzone dane osobowe Administrator wykorzystuje przede wszystkim w celu zapewnienia prawidłowego i bezpiecznego działania strony, a także do celów statystycznych i marketingowych.

NEWSLETTER
1. Za pośrednictwem strony Użytkownik może zapisać się do newslettera zawierającego informacje o działalności Administratora. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do
newslettera.
2. W celu przesyłania newslettera, przetwarzane są dane osobowe w zakresie imienia i adresu e-mail.
Warto też dodać(o ile tak jest):Newsletter działa na zewnętrznej platformie…….
3. Dane przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania
newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona
podczas zapisywania się do newslettera.
5. Zgodę można w każdej chwili wycofać, rezygnując z otrzymywania newslettera.
4. Dane przetwarzane są przez czas funkcjonowania newslettera, a w przypadku rezygnacji z
otrzymywania newslettera są usuwane z bazy.

KOMENTARZE
1. Dodając komentarz na blogu, Użytkownik przekazuje swoje dane w zakresie (np. imienia i nazwiska, adresu e-mail, treści komentarza oraz adresu IP). Dane są przetwarzane wyłącznie w celu opublikowania komentarza.
2. System komentarzy obsługiwany jest przez administratora strony adwokat-domek.pl.

PLIKI COOKIES
1. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny bloga.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat plików cookies. Brak
zgody na ich wykorzystywanie zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej polityce prywatności może skutkować nieprawidłowościami w funkcjonowaniu strony.
3. Zgody na dostęp do plików cookies Użytkownik udziela poprzez odpowiednie ustawienia używanej przez siebie przeglądarki internetowej. Zgodę można cofnąć lub zmodyfikować poprzez odpowiednie ustawienia przeglądarki lub systemu operacyjnego używanego przez Użytkownika.

4. Cookies innych podmiotów są wykorzystywane na stronie przez: ( to trzeba skonsultować z twórcą
strony bo ona powie do czego mają być wykorzystywane o ile w ogóle)
Np. Komentarze, Analizy i statystyki

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Wszelkie zmiany w polityce prywatności będą komunikowane Użytkownikom niezwłocznie i w sposób widoczny i zrozumiały.
Wszelkie pytania lub uwagi dotyczące polityki prywatności i plików cookies prosimy kierować na
adres: kancelaria@adwokat-domek.pl