Adwokat Szymon Domek Bydgoszcz

Kancelaria Adwokacka w Bydgoszczy

 • Kancelaria Adwokacka
  w
  Bydgoszczy
 • Adwokat
  Szymon Domek
 • Prawo cywilne
 • Prawo rodzinne
 • Prawo administracyjne
 • Prawo karne
 • Prawo medyczne
 • Obsługa prawna przedsiębiorstw
 • Blog
  Adwokat Bydgoszcz
 • Zapraszam

Zakres usług 


1. Nieruchomości

Adwokat Szymon Domek specjalizuje się m.in. w sprawach związanych z nieruchomościami, w szczególności w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, o zasiedzenie i o odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach związanych z księgami wieczystymi, w tym w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej.

Adwokat Szymon Domek, prócz spraw sądowych, reprezentuje i doradza Klientom również w sprawach dotyczących podziału i scalania nieruchomości, sprawach dotyczących wyodrębnienia lokalu oraz w postępowaniach przed urzędami oraz Wojewódzkim Sądem Administracyjnym.

2. Prawo spadkowe i rozwody

Adwokat Szymon Domek świadczy pomoc prawną w zakresie prawa spadkowego oraz w sprawach o rozwód i separację.

Adwokat Szymon Domek udziela także pomocy osobom, które wskutek niezłożenia w terminie stosownego oświadczenia odziedziczyły długi przewyższające wartość majątku spadkowego.

Pomoc prawna w zakresie spraw spadkowych oraz w sprawach o rozwód i separację obejmuje zarówno udzielanie porad prawnych, jak i reprezentację przed Sądem.

Z uwagi na szczególnie delikatny charakter spraw spadkowych i rozwodowych adwokat Szymon Domek nie udziela w tych sprawach porad prawnych mailowo i telefonicznie, a jedynie podczas spotkań z Klientami w Kancelarii.

3. Prawo medyczne

Adwokat Szymon Domek prowadzi sprawy o tzw. szkody medyczne, odszkodowania, zadośćuczynienia, jak również sprawy karne i cywilne związane z „błędami w sztuce”.

4. Obsługa podmiotów leczniczych

Kancelaria adwokata Szymona Domka świadczy pomoc prawną na rzecz lekarzy oraz podmiotów leczniczych, zarówno prywatnych gabinetów lekarskich i stomatologicznych, jak i klinik oraz centrów medycznych.

Pomoc prawna oferowana przez Kancelarię obejmuje zarówno pomoc w konkretnych sprawach, jak i stałą obsługę prawną.

Rozpoczęcie działalności leczniczej wiąże się z koniecznością spełnienia bardzo wielu wymogów, w szczególności w zakresie przepisów sanitarnych. Obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, bardzo szczegółowo określają wszystkie warunki, jakie muszą być spełnione by prowadzić działalność leczniczą.

Adwokat Szymon Domek świadczy kompleksową pomoc prawną na każdym etapie rozpoczynania działalności leczniczej, od dostosowania i właściwego przygotowania pomieszczeń do wymagań stawianych przez przepisy prawa do rozpoczęcia wykonywania działalności.

5. Obsługa prawna przedsiębiorstw

Adwokat Szymon Domek świadczy pomoc prawną na rzecz przedsiębiorstw w formie stałej obsługi prawnej oraz w konkretnych sprawach, a także w przy przygotowywaniu i obsłudze konkretnych inwestycji.

Obsługa prawna obejmuje doradztwo prawne, reprezentację przed Sądami i urzędami, udział w negocjacjach z kontrahentami oraz windykację należności.

Kancelaria świadczy także pomoc prawną w sprawach pracowniczych, a także w sprawach dotyczących ochrony konkurencji oraz nieuczciwych praktyk rynkowych.

 

        Tweet